Μεταφορά μαθητών

Η μετακίνησή των μαθητών μας από και προς το Σχολείο γίνεται αποκλειστικά με το ιδιόκτητο σχολικό της Παιδικής Πολιτείας, κάτω από συνθήκες απόλυτης ασφάλειας με πεπειραμένο οδηγό και συνοδό.